©2019 by Humare Opleidingen. Proudly created with Wix.com

WAAR STAAT HUMARE OPLEIDINGEN VOOR?

Humare komt uit het Latijn en betekent letterlijk begraven of aan de aarde toevertrouwen (humus betekent aarde). Veranderen en veranderingsprocessen zijn de spil van de visie en aanpak van opleidingstrajecten binnen Humare.

De Romeinen zagen het begraven van een persoon als de ultieme verandering van het zijn. De overgang van het wereldse naar het eeuwige. Ik heb deze gedachte vertaald naar het figuurlijke en op basis daarvan de uitspraak “Veranderen begint bij het begraven van het oude” als slogan gekozen. Wat in mijn optiek impliceert dat je definitief afscheid neemt van het oude (vaardigheden, kennis, attitude) en dan pas klaar bent om het nieuwe te omarmen.

Het logo van Humare is een Triquetra. Triquetra is een Latijnse naam (letterlijk: driehoekig) voor een Keltisch religieus teken. Veel religies beschouwen 3 als een heilig getal. Een symbool met drie in elkaar grijpende cirkels, is teruggevonden op 5000 jaar oude Indiaanse religieuze beelden, maar van het Triquetra symbool zelf werden in Noord-Europa de vroegste sporen gevonden uit de 8e eeuw. Op zich is het Triquetra een Keltische knoop. Bij de Kelten en heksen staat het Triquetra voor maagd, moeder en vrouw (het veranderen, de overgang van de ene levensfase naar de andere). Ook symboliseert het teken de begrippen Leven, Dood, en de Hergeboorte en de drie natuurkrachten: Aarde, Water en Lucht.

 

MOTTO EN VISIE

Motto

Leren is veranderen! Het betreft de fase van bewust onbekwaam zijn naar bewust bekwaam worden. De fase van het bewuste onvermogen ervaart men vaak niet als erg prettig, maar het is wel buitengewoon leerzaam!

Visie

Leren is een ultiem veranderingsproces. Onder leren versta ik het aanleren van kennis en vaardigheden en het veranderen van houding en gedrag op de verschillende niveaus binnen een organisatie.

Een training is echt effectief wanneer deze niet alleen in een lokaal plaats vindt, maar ook op de werkplek zelf. Kortom het geleerde en de daarmee samenhangende veranderingen bij een individu of team krijgt pas vorm in de praktijk. Om dat te bewerkstelligen is onvoorwaardelijke committent nodig van alle betrokkenen in diverse geledingen binnen een organisatie bij de start van een leerproces. Dit is een zeer belangrijk onderdeel en een onmisbaar element in onze aanpak van intake tot en met gebruikswaarde meting (opbrengst). In een dergelijk project zie ik het als mijn opdracht het traject te ontwikkelen en te verzorgen, individuele medewerker en team te begeleiden en resultaten te meten in de dagelijkse praktijk van de organisatie.

De veranderingstrajecten worden opgebouwd rondom door de deelnemers of de organisatie zelf aangeleverde leerdoelen en cases uit de praktijk. De focus ligt op het bewustwordingsproces van verandering en van de positie van de betrokkenen binnen de organisatie.